Plaatsen en activiteiten les BCBG
Plaatsen en activiteiten les BCBG

Oorlogs- en Vredesmuseum

ÉÉN MUSEUM, 3 CONFLICTEN

Drie keer.De Ardennen werden een strijdtoneel voor de Franse en Duitse legers, die gezelschap kregen van soldaten van het Duitse leger.
van andere nationaliteiten, getuige van de globalisering van conflicten.

Drie keer.In de loop van de oorlog heeft het volk te lijden gehad van invasie, bezetting, bevrijding en vervolgens wederopbouw, na de verwoestingen van de oorlog.

Drie keer.Het grondgebied was bedekt met begraafplaatsen en gedenktekens, waarvan de aanwezigheid nog steeds de herinnering aan deze gebeurtenissen levend houdt.

Het Oorlogs- en Vredesmuseum in de Ardennen is het presenteren van de geschiedenis van de Ardennen tijdens de drie wereldoorlogen. 1870-1871, 1914-1918 en 1939-1945. Het is zeer origineel omdat het gewijd is aan drie grote conflicten, terwijl musea die zich bezighouden met de geschiedenis van hedendaagse oorlogen over het algemeen slechts één conflict behandelen.

Dienstregeling

Open dinsdag tot zondag van 10:00 tot 17:00

Contact

Tel : 03 24 72 69 50

Sociale netwerken